نام کتاب: مشاوره
مولفان: جوزف پرز
مترجمان: دکتر باقر ثنائی
سال انتشار: 1396
شمارگان: 1000
ISBN: 9786006821382
ویراستار:
تعداد صفحات: 206
قیمت: 18000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: برنامه درسی در نظام آموزشی با تاکید بر روش های میان رشته ای
مولفان: پروفسور نادرقلی قورچیان، فائزه سادات مالکی
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 9786006821405
ویراستار:
تعداد صفحات: 232
قیمت: 170000 ریال  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی
مولفان: فریدون یگانه و سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان:
ISBN: 9786009271450
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 120000 ریال  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: گزارش نویسی و مدیریت اسناد (اداری و مالی)
مولفان: عبدالحسین فرهودی - دکتر محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 9786006821399
ویراستار:
تعداد صفحات: 157
قیمت: 100000 ریال  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: Academic English Simplified
مولفان: خشایار صالحیار، موسی حسینی، سپیده رحمت، دامون فرد
مترجمان:
سال انتشار: چاپ دوم 1395
شمارگان: 500
ISBN: 978-600-6821-31-3
ویراستار:
تعداد صفحات: 152
قیمت: 130000 ریال  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدیریت کارآفرینی
مولفان: دکتر محسن عربی - عبدالحسین فرهودی مقدم
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-36-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 224
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت - چاپ سوم
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: چاپ سوم 1395
شمارگان: 1000ISBN: 978-600-90540-6-0
ISBN: 978-600-90540-6-0
ویراستار:
تعداد صفحات: 208
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: گنجینه ادب پارسی
مولفان: لیلا محمدی بخش، لیلا زمان وزیری ،کسری بقایی پور، مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: چاپ چهارم 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-7-4
ویراستار: سپیده رحمت،دامون فرد
تعداد صفحات: 208
قیمت: 105000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اصول و فنون مذاکره
مولفان: ابوالفضل صمدیان
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 500
ISBN: 9786006821351
ویراستار:
تعداد صفحات: 246
قیمت: 160000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مقدماتی بر علوم ورزشی
مولفان: حسن اریه، حبیب اله آذرحزین
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-34-4
ویراستار:
تعداد صفحات: 216
قیمت: 120000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: معنابخشی در سازمان با نگاهی بر داستان سرایی سازمانی
مولفان: دکتر اصغر مشبکی، غلامرضا آتیه کار
مترجمان: دکتر اصغر مشبکی، غلامرضا آتیه کار
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-33-7
ویراستار: موسسه ویراستاران
تعداد صفحات: 160
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: سیاستگذاری در آموزش عالی با رویکرد حکمرانی(خوب)
مولفان: حسین احمدی رضایی، فائزه سادات مالکی
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-26-9
ویراستار: حسین احمدی رضایی
تعداد صفحات: 272
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: Academic English Simplified
مولفان: خشایار صالحیار، موسی حسینی، سپیده رحمت، دامون فرد
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-31-3
ویراستار:
تعداد صفحات: 152
قیمت: 125000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: پژوهش حقیقت دانش
مولفان: دکتر مهران هوشیار ( عضو هیئت علمی دانشگاه سوره) ، فاطمه افتخاری راد
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-00-9
ویراستار:
تعداد صفحات: 200
قیمت: 68000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: رسانه شناسی
مولفان: بی‌بی‌سادات میراسماعیلی، فائزه‌سادات مالکی، مجید باروت‌کوب‌زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-22-1
ویراستار:
تعداد صفحات: ۱۹۰
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: شبکه‌های اجتماعی
مولفان: بی‌بی‌سادات میراسماعیلی، فائزه‌سادات مالکی، مجید باروت‌کوب‌زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-23-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 170
قیمت: 92000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: گزارش نویسی نوین
مولفان: افسانه مرادی - بی بی سادات میراسماعیلی - حسین طالب زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-25-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 99
قیمت: 65000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: سواد هنری
مولفان: ابوالفضل صمدیان
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-17-7
ویراستار:
تعداد صفحات: 303
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: شیوه سخنوری
مولفان: دریا حیدری، لیلا زمان وزیری، لیلا محمدی بخش
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-14-6
ویراستار: لیلا محمدی بخش
تعداد صفحات: 100
قیمت: 65000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدیریت و برنامه ریزی مراکز فرهنگی
مولفان: مرجان قادریان
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-13-9
ویراستار:
تعداد صفحات: 128
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اصول و مبانی سرپرستی واحدهای کسب و کار
مولفان: امیر نجف زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-12-2
ویراستار: مشکات دانش
تعداد صفحات: 75
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اصول معماری داخلی
مولفان: مرضیه قدسی
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-11-5
ویراستار: مشکات دانش
تعداد صفحات: 160
قیمت: 85000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: زبان عمومی دانشگاهی
مولفان: سپیده رحمت، دامون فرد، سید موسی حسینی، خشایار صالحیار، احمد یحیی خان
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-6821-09-2
ویراستار: حسن حاجی حسنی
تعداد صفحات: 116
قیمت: 80000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: تربیت بدنی دانشگاهی
مولفان: احمد یحیی خان، نکیسا زندگانی، محبوبه شاهواری
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-07-8
ویراستار: انتشارات مشکوه دانش
تعداد صفحات: 132
قیمت: 70000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: گرامر دانشگاهی
مولفان: سید موسی حسینی
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-6821-06-1
ویراستار: س. م .حسینی
تعداد صفحات: 527
قیمت: 200000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: روش های تحقیق کاربردی
مولفان: حسین طالب زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-2-9
ویراستار: سپیده رحمت - دامون فرد
تعداد صفحات: 144
قیمت: 65000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: تنظیم خانواده و جمعیت
مولفان: گروه عمومی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 34 فرهنگ و هنر
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-92714-0-5
ویراستار: دکتر فراز زندیه
تعداد صفحات: 152
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت - چاپ دوم
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-6-0
ویراستار:
تعداد صفحات: 208
قیمت: 85000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: گنجینه ادب پارسی
مولفان: لیلا محمدی بخش، لیلا زمان وزیری ،کسری بقایی پور، مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-92714-7-4
ویراستار: سپیده رحمت،دامون فرد
تعداد صفحات: 208
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: شیوه نگارش (چاپ دوم)
مولفان: لیلا محمدی بخش، کسری بقایی پور، لیلا زمان وزیری
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-4-3
ویراستار: لیلا محمدی بخش
تعداد صفحات: 234
قیمت: 80000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی - محمود حق وردیلو
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-1-2
ویراستار: سپیده رحمت
تعداد صفحات: 199
قیمت: 48000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: کارآفرینی
مولفان: محسن عربی - عبدالحسین فرهودی مقدم - بابک هادی
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-5-3
ویراستار: دامون فرد
تعداد صفحات: 198
قیمت: 80000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی
مولفان: کتر سید عمادالدین شهریاری - دکتر فریدون یگانه
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-5-0
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 230
قیمت:  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: حقوق بازرگانی
مولفان: دکتر فریدون یگانه - دکتر سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-9-1
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 165
قیمت: 64000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: آمار مقدماتی
مولفان: علیرضا ثابتی - محمد حسین ثابتی
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-8-4
ویراستار: بهاره نوری
تعداد صفحات: 119
قیمت: 50000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اخلاق حرفه ای
مولفان: معصومه محمدي فيروز
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7541-1-5
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 82
قیمت: 40000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی و محمود حق وردی لو
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 38000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: خود آموز ICDL پیشرفته 1
مولفان: اسماعیل محمدرضائی و ابراهیم محمدرضائی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-90540-3-9
ویراستار: فائزه سادات مالكي
تعداد صفحات: 248
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: خود آموز ICDL پیشرفته 2
مولفان: اسماعیل محمدرضائی و ابراهیم محمدرضائی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-90540-2-2
ویراستار: فائزه سادات مالكي
تعداد صفحات: 90000
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: کلیات و اصول علم اقتصاد
مولفان: محسن عربی و بابک هادی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-0-8
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 206
قیمت: 39000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت ((اين كتاب بصورت الكترونيكي نيز به فروش ميرسد شما ميتوانيد براي خريد اين كتاب با دفتر مركزي انتشارات تماس حاصل فرمائيد))
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 85000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی (حقوق تجارت)
مولفان: فریدون یگانه و سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 58000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مرجع جامع Oracle
مولفان: امیر سام بهادر و مونا مقدم
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-7-7
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 423
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین