* نمایشگاه کتاب انتشارات مشکات دانش، هم زمان با هفته سراسری کتاب و کتابخوانی
 
نمایشگاه کتاب انتشارات مشکات دانش
هم زمان با هفته سراسری کتاب و کتابخوانی
22 آبان لغایت 1 آذر 95
محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 تهران
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، نبش کوچه 16،
33001044-44001033