* نمایشگاه کتاب انتشارات مشکات دانش، هم زمان با هفته سراسری کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
 
همزمان با هفته سراسری کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب و محصولات وابسته به همت انتشارات مشکات دانش و با بیش از 150 عنوان کتاب از موسسات انتشاراتی متعدد از سراسر کشور، در واحد 34 دانشگاه علمی کاربردی، برگزار شد. شایان ذکر است به علت استقبال گسترده دانشجویان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه تا تاریخ 95/9/4 تمدید گردید.
از اهداف این نمایشگاه می توان کمک به فرهنگ کتاب و کتابخوانی، آشنا کردن دانشجویان با موسسات انتشاراتی مختلف و دسترسی آسانتر دانشجویان به کتاب های دانشگاهی و عمومی را نام برد.
ایرانی سربلند، جوانانی پرشور و خلاق، دانشگاه و اساتیدی پرتوان، زیباترین آرزوی موسسه فرهنگی انتشاراتی مشکات دانش.