* روز معلم گرامی باد
 
عارفان علم عاشق می شوند بهترین مردم معلم می شوند عشق با دانش متمم می شود هر که عاشق شد معلم می شود روز معلم مبارک باد