نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی و محمود حق وردی لو
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 38000  ريال
توضیحات: فصل 1: تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی
فصل 2: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
فصل 3: بودجه بندی نقدی
فصل 4: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
فصل 5: ریاضیات مالی
فصل 6: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های مطمئن
 
خرید آنلاین