نام کتاب: سیاستگذاری در آموزش عالی با رویکرد حکمرانی(خوب)
مولفان: حسین احمدی رضایی، فائزه سادات مالکی
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-26-9
ویراستار: حسین احمدی رضایی
تعداد صفحات: 272
قیمت: 150000  ريال
توضیحات: حکمرانی دانشگاهی امر بسیار مهمی در نظام آموزش عالی است؛ زیرا حکمرانی دانشگاهی شیوهای است که کالجها و دانشگاهها کار خود را انجام میدهند و در مورد دانشگاههای دولتی، رابطه دانشگاههاو مراکز آموزش عالی را با دولت تعریف میکند.
 
خرید آنلاین