نام کتاب: معنابخشی در سازمان با نگاهی بر داستان سرایی سازمانی
مولفان: دکتر اصغر مشبکی، غلامرضا آتیه کار
مترجمان: دکتر اصغر مشبکی، غلامرضا آتیه کار
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-33-7
ویراستار: موسسه ویراستاران
تعداد صفحات: 160
قیمت: 150000  ريال
توضیحات: معنا بخشی فرآیندی است که از طریق آن افراد رویدادهای جدید، غیر منتظره یا سردرگم را حس و سپس درک میکنند. این فرآیند در سالهای اخیر به موضوعی مهم در مطالعات سازمانی تبدیل شده اشت. هنگامی که اعضای سازمان با ابهام یا عدم قطعیت روبرو میشوند با استخراج و تفسیر نشانه هایی از محیط خود به دنبال روشن شدن موضوع هستند.<<< قبل از خرید کتاب هماهنگی انجام دهید>>>>>
 
خرید آنلاین