نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت - چاپ سوم
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: چاپ سوم 1395
شمارگان: 1000ISBN: 978-600-90540-6-0
ISBN: 978-600-90540-6-0
ویراستار:
تعداد صفحات: 208
قیمت: 90000  ريال
توضیحات: فصل اول: زیربناهای فکری مدیریت معاصر فصل دوم: سازمان و مدیریت فصل سوم: مدیریت نظام گرا فصل چهارم: اصول و مفاهیم سازماندهی فصل پنجم برمانه ریزی فصل ششم: هدایت و رهبری فصل هفتم: کنترل و نظارت
 
خرید آنلاین