نام کتاب: گزارش نویسی و مدیریت اسناد (اداری و مالی)
مولفان: عبدالحسین فرهودی - دکتر محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 9786006821399
ویراستار:
تعداد صفحات: 157
قیمت: 100000 ریال  ريال
توضیحات: این کتاب به عنوان کتاب درسی گزارش نویسی و مدیریت اسناد اداری و مالی برای کلیه رشته های حسابداری مالی و مالیاتی تدوین شده است.
 
خرید آنلاین