نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی
مولفان: فریدون یگانه و سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان:
ISBN: 9786009271450
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 120000 ریال  ريال
توضیحات: قوانین و مقررات عمومی نیز از ابزارهای اجرایی و نظارتی مورد نیاز مدیران بخش های دولتی و خصوصی است. بخش عمده ای از موازینی که مدیران باید بر آنان اشراف داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را به نحوی شایسته به انجام برسانند قوانین و مقررات عمومی کشور است.
 
خرید آنلاین