نام کتاب: مشاوره
مولفان: جوزف پرز
مترجمان: دکتر باقر ثنائی
سال انتشار: 1396
شمارگان: 1000
ISBN: 9786006821382
ویراستار:
تعداد صفحات: 206
قیمت: 18000  ريال
توضیحات: كتاب مشاوره كه در سال 1349 به قلم شيواى و بيان سليس استاد بزرگوار جناب آقاى دكتر باقر ثنائى ترجمه شده و برای اولین بار به چاپ رسیده است، هم اكنون توسط انتشارات دانشگاهى مشكات دانش با تغييراتى توسط پدر گرانمايه علم خانواده درمانى و مشاوره ايران زمين، براى فرزندان جوياى علوم روانشناسى و مشاوره اين مرز و بوم و همچنين در راستای رشد و توسعه دانش اساتید و همکاران گرانمایه روانشناس و مشاور بار دیگر متولد شده و تقدیم حضور می گردد.
 
خرید آنلاین