نام کتاب: آمار مقدماتی
مولفان: علیرضا ثابتی - محمد حسین ثابتی
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-8-4
ویراستار: بهاره نوری
تعداد صفحات: 119
قیمت: 50000  ريال
توضیحات: فصل اول کلیات - فصل دوم فراوانی نمودارها - فصل سوم سیگما - فصل چهارم شاخص های مرکزی - فصل نجم شاخص های پراکندگی - فصل ششم تست
 
خرید آنلاین