نام کتاب: حقوق بازرگانی
مولفان: دکتر فریدون یگانه - دکتر سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-9-1
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 165
قیمت: 64000  ريال
توضیحات: بخش اول : مفاهیم و تعاریف پایه بخش دوم : حقوق بازرگانی فصل اول : کلیات حقوق تجارتفصل دوم: ثبت مالکیت تجاریفصل سوم : شرکتهای مدنی و تجاریفصل چهارم : تاجر و معاملات تجاریفصل پنجم : شرکت های تجاریفصل ششم : اسناد تجاری فصل هفتم : قراردادها و مشاغل تجاریفصل هشتم : ورشکستگی و تصفیهفصل نهم : تجارت الکترونیکی
 
خرید آنلاین