نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی
مولفان: کتر سید عمادالدین شهریاری - دکتر فریدون یگانه
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-5-0
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 230
قیمت:  ريال
توضیحات: خش اول : مفاهیم و تعاریف پایه - بخش دوم : حقوق تجارت - فصل اول : کلیات حقوق تجارت - فصل دوم : شرکتهای مدنی و تجاری - فصل سوم : تاجر و معاملات تجاری - فصل چهارم : شرکتهای تجارتی - فصل پنجم : اسناد تجارتی - فصل ششم : قراردادها و مشاغل تجاری - فصل هفتم : ورشکستگی و تصفیه - بخش سوم : حقوق چک و بانکداری - بخش چهارم : حقوق بیمه - بخش پنجم : حقوق مدنی : عقود و معاملات - بخش ششم : حقوق مالی : مالیات - بخش هفتم : حقوق جزایی اسلامی : تعزیزات حکومتی - بخش هشتم : حقوق کار و تامین اجتماعی
 
خرید آنلاین