نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی - محمود حق وردیلو
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-1-2
ویراستار: سپیده رحمت
تعداد صفحات: 199
قیمت: 48000  ريال
توضیحات: (عدم تجدید چاپ)(موجود نمیباشد)فصل اول : تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی - فصل دوم : تجزیه تحلیل صورتهای مالی - فصل سوم : بودجه بندی نقدی - فصل چهارم : تجزیه تحلیل نقطه سر به سر - فصل پنجم : ریاضیات مالی - فصل ششم : بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن - بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت نا مطمئن
 
خرید آنلاین