نام کتاب: تنظیم خانواده و جمعیت
مولفان: گروه عمومی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 34 فرهنگ و هنر
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-92714-0-5
ویراستار: دکتر فراز زندیه
تعداد صفحات: 152
قیمت: 60000  ريال
توضیحات: فصل اول : تاریخچه تنظیم خانواده همراه با تعاریف و اهداف کلیفصل دوم : جمعیت و جمعیت شناسیفصل سوم : تنظیم خانواده از دیدگاه اسلامفصل چهارم : تولید مثل و تنظیم خانوادهفصل پنجم : انواع بیماریهای مقاربتیفصل ششم : ارزشیابی برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده
 
خرید آنلاین