نام کتاب: اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی (جلد1 حیوانات)
مولفان: مونا شیرازی
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 678-600-6821-01-6
ویراستار: انتشارات مشکوه دانش
تعداد صفحات: 63
قیمت: 55000  ريال
توضیحات:
 
خرید آنلاین