نام کتاب: اصول و مبانی سرپرستی واحدهای کسب و کار
مولفان: امیر نجف زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-12-2
ویراستار: مشکات دانش
تعداد صفحات: 75
قیمت: 60000  ريال
توضیحات: فرآیند سازمانی را می توان به طراحی، تشکیل و نگهداری یک سیستم یا مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ تعریف کرد که در آن افراد و گروه ها با همکاری هم، تحت سرپرستی مشخص و در جهت تحقق اهداف مشخص پذیرفته شده به فعالیت می پردازند.
 
خرید آنلاین