نام کتاب: مدیریت و برنامه ریزی مراکز فرهنگی
مولفان: مرجان قادریان
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-13-9
ویراستار:
تعداد صفحات: 128
قیمت: 90000  ريال
توضیحات: کتاب مدیریت و برنامه ریزی مراکز فرهنگی شامل فصل های :1. تئوری های مدیریت2.فرهنگ3.مدیریت و سازمان دهی فرهنگی4.برنامه ریزی فرهنگی5.نقش سرمایه اجتماعی در سازمان های فرهنگی6.سیاست گذاری در سازمان ها و مراکز فرهنگی7.کنترل نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی
 
خرید آنلاین