نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی (حقوق تجارت)
مولفان: فریدون یگانه و سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 58000  ريال
توضیحات: فصل 1: مفاهیم و تعاریف پایه
فصل 2: حقوق تجارت
فصل 3: حقوق چک و بانکداری
فصل 4: حقوق بیمه
فصل 5: حقوق مدنی (عقود و معاملات)
فصل 6: حقوق مالی (مالیات)
فصل 7: حقوق جزایی اسلامی
فصل 8: حقوق کار و تامین اجتماعی
 
خرید آنلاین