نام کتاب: برنامه درس مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تعلیم معلم
مولفان: گروه کار فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات IFIP
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-11-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 164
قیمت: 90000  ريال
توضیحات: در این کتاب توجه به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه جهانی و انسانی را دگرگون و متحول کرده است و با بوجود آمدن جامعه اطلاعاتی، ابزرای بارور در انتقال مثبت اطلاعات در همگی حوزه ها فراهم نموده است. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از برنامه های آموزشی و پرورشی پیروی نکرده ولی موجب بروز تحولات در سایرزمینه های اموزشی گردید.
 
خرید آنلاین