نام کتاب: مهارت های مدیریتی نوین
مولفان: کارول ویتن الیس
مترجمان: محبوبه عبدللهی و پری همتی
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-35-8
ویراستار: علی همتی و بیتا مدنی
تعداد صفحات: 144
قیمت: 70000  ريال
توضیحات: این کتاب بر اساس پرفروش ترین دوره های آموزشی" انجمن مدیریت آمریکا" نوشته شده و مطالعه ی آن برای همه ی مدیران جدید ضروری ی باشد. این کتاب به عنوان کتاب راهنما طراحی شده است تا شما در یادگیری و کاربرد مهارتهایی نظیر ارتباط با نقش جدیدتان تفیض اختیار به منظور ایجاد فرصتی مناسب، آموزش به زیر دستان در راستای بهبود عملکرد و غیره آشنا شوید.
 
خرید آنلاین