نام کتاب: در مدیریت مدرسه ، چه چیزی ارزش تلاش را دارد ؟
مولفان: مایکل فولان
مترجمان: دکتر سید عبدالصاحب امامی و بهرام فداییان
سال انتشار: 1390
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-37-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 128
قیمت: 60000  ريال
توضیحات: این کتاب در شش فصل تدوین گشته و مفاهیم آن درباره نیروی مشکل آفرین در امر تحول برای یک مدیر پیگیر، رهبری خردمندانه، مشارکت موثر، تعامل هدفمندهمتا- ارتباط و رهبری نظام ها و در آخر رهنمودهایی مفید برای مدیران می باشد.
 
خرید آنلاین