نام کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
مولفان: کارشناسان ارشد بخش آموزش عالی و تحقیق یونسکو
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1382
شمارگان: 8100
ISBN: 964-7516-09-6
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 220
قیمت: 100000  ريال
توضیحات: در این کتاب به آموزش مفاهیم و ویژه گیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس به ویژه مدارس متوسطه و به موازات آن صلاحیت های مورد نیاز دانش آموزان و معلمان پرداخته شده است. این کتاب توسط کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو تالیف شده است و به رشد و توسعه معلمان متناسب با برنامه هزاره سوم می پردازد.
 
خرید آنلاین