نام کتاب: مهارت های مشاوره برای معلمان
مولفان: گیل کینگ
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان و دکتر اختر جمالی
سال انتشار: 1384
شمارگان: 10000
ISBN: 964-92761-4-9
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 150
قیمت: 60000  ريال
توضیحات: این کتاب مشتمل بر دانش ، مفاهیم ، مهارتها و تجارب مشاوره ای است که می توان برای تشخیص و حل مسایل مشاوره و راهنمایی از آن بهره برد.
 
خرید آنلاین