نام کتاب: کتاب کوچک انشاء
مولفان: عبدالله علی اسماعیلی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-34-1
ویراستار:
تعداد صفحات: 166
قیمت: 70000  ريال
توضیحات: کتابی خود آموز جامع و کامل و راهنمای انشاء نویسی و روش تدریس انشاء برای معلمین با تاکید بر نظریه های یادگیری مشارکتی.
 
خرید آنلاین