نام کتاب: نظریه های سازمان و مدیریت
مولفان: دکتر کیومرث نیاز آذری
مترجمان:
سال انتشار: 1385
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-25-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 216
قیمت: 100000  ريال
توضیحات: این کتاب مجموعه ای است که با هدف تجهیز مدیران آینده به دانش نظری در پنج فصل تدوین گشته که سرفصل ها به اختصار درباره ی مفاهیم اساسی سازمان – مفاهیم اساسی مدیریت، مفاهیم اساسی نظریه و نظریه پردازی، سیر تحول نظریه های سازمان و مدیریت و نظریه های جدید سازمان و مدیریت در اموزش و پرورش تدوین شده است.
 
خرید آنلاین