نام کتاب: مهارت های برنامه ریزی در زندگی
مولفان: دکتر حسین خنیقر و دکتر حمید ملکی
مترجمان:
سال انتشار: 1384
شمارگان: 3100
ISBN: 964-7516-08-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 210
قیمت: 120000  ريال
توضیحات: در این اثر مباحث کاربردی برنامه ریزی در یادگیری و در زندگی و مباحث گوناگونی دیگر چون از سطح ، تعطیلات و غیره تدوین گشته و ... مورد بحث چالش و کاووش و منتج به راهکارهایی عملی و کاربردی گردیده است.
 
خرید آنلاین