نام کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور
مولفان: گروه کار فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات IFIP
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-13-4
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 261
قیمت: 150000  ريال
توضیحات: این کتاب مشتمل بر 6 فصل پودمانی در مباحث - مفهوم کل آموزش از راه دور ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) -اهداف و وظایف مطرح شده در تدریس از راه دور -سیستم های آموزش از راه دور -آموزش از راه دور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات -مسائل سیاسی در اقدامات و اجرای آموزش از راه دور است. -مطالعه این کتاب به متخصصان و کارشناسان آموزش کتب درسی و صاحبنظران آموزش های عالی، کارشناسان، دانشجویان؛ استادان و کارگزاران نظام آموزشی توصیه می گردد.
 
خرید آنلاین