نام کتاب: از آمایش سرزمین تا برنامه ریزی درسی
مولفان: دکتر مینا جمشیدی اوانکی و دکتر نادر قلی قورچیان
مترجمان:
سال انتشار: 1385
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-26-6
ویراستار:
تعداد صفحات: 302
قیمت: 190000  ريال
توضیحات: در این کتاب سیمای آمایش سرزمین در ارتباط انسان با فضای زیستی در ابعاد زیربنایی، تولیدی و امور فرهنگی و اجتماعی ترسیم گشته و مفاهیم برنامه ریزی استراتزیک، توسعه، انسانی، آموزشی و درسی در 8 فصل جمع بندی گشته است.
 
خرید آنلاین