نام کتاب: مدیریت نظام آموزش عالی
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر عباس خورشیدی
مترجمان:
سال انتشار: 1379
شمارگان: 3000
ISBN: 964-92761-0-6
ویراستار: عربعلی رضائی
تعداد صفحات: 175
قیمت: 85000  ريال
توضیحات: در این کتاب مولفه ها و شاخص های عملکردی حوزه تخصصی آموزش عالی به مدد نظریه های جهانی و مطالعات کشوری استخراج شده و بر اساس یک پژوهش میدانی الگوی مناسبی برای آموزش عالی کشور ارائه شده است.
 
خرید آنلاین