نام کتاب: کلیات و اصول علم اقتصاد
مولفان: محسن عربی و بابک هادی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-0-8
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکات دانش
تعداد صفحات: 206
قیمت: 39000  ريال
توضیحات: فصل 1: تعاریف و قوانین اقتصادی
فصل 2: تقاضا، عرضه و کشش
فصل 3: نظریه رفتار مصرف کننده و تولید کننده
فصل 4: هزینه های تولید
فصل 5: بازار و تعادل بازار
فصل 6: درآمد ملی و الگوهای توزیع درآمد ملی
فصل 7: نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران
فصل 8: مالیه عمومی، بودجه و تعادل اقتصادی
 
خرید آنلاین