نام کتاب: راهنمای مدیران آموزش عالی
مولفان: پروفسور مک کفری
مترجمان: دانشجویان دکترا رشته مدیریت آموزش عالی
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-27-3
ویراستار: دکتر نادرقلی قورچیان
تعداد صفحات: 495
قیمت: 200000  ريال
توضیحات: مجموعه حاضرسند و منبع موثری است که هر فصل آن منبعث از تجارب عمیق مدیریتی بر مبنای نظریات بنیادی کاربردی می باشد وماحصل آن راهنمایی است در راستای ارائه اصول و مفاهیم کلیدی، نگرش ها، ارزشها، مهارتها، خود تنظیم کنندگی ها، اداره و رهبری، ظرفیت یابی و ظرفیت سازی و .... و به علاوه تکنیک ها و تاکتیک های مربوط نیز به عنوان منشور راهنما در کتاب ترسیم گردیده است.
 
خرید آنلاین