نام کتاب: آموزش و پرورش و روح بسوی یک برنامه درسی معنوی
مولفان: جان پی میلر
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1380
شمارگان: 30000
ISBN: 964-92761-8-1
ویراستار:
تعداد صفحات: 240
قیمت: 150000  ريال
توضیحات: در این کتاب نویسنده درصدد کاوشکری در روح بر آمده است و فصل های کتاب را به مفاهیمی چون آموزش و پرورش روح- مفاهیم مربوط به روح عشق و کار. آموزش ها وهنرها اختصاص داده است و همچنین مطالب ارزنده ای در باب برنامه درسی برای زندگی درونی و معنوی ارتباط مدرسه و معلم با روح در نهایت تغییرات روح بخش ارائه داده است. مطالعه این کتاب را به کلیه مسئولان-استادان-کارشناسان- مدیران- معلمان- دانشجویان و والدین توصیه می نمائیم تا شاهد بازآموزشی و باز اندیشی معنوی در نظام آموزش و پرورش کشورمان باشیم.
 
خرید آنلاین