نام کتاب: فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس
مولفان: عبدالله علی اسماعیلی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-33-4
ویراستار:
تعداد صفحات: 288
قیمت: 170000  ريال
توضیحات: مجموعه ای از شیوه های برنامه ریزی و اجرای مهم ترین فعالیتهای تربیتی و اجتماعی که به صورت روش های علمی بیان شده و به مربیان پیشنهاد می گردد وهمچنین در سایر بخش های کتاب نقطه نظر های دانشمندان تعلیم و تربیتی در روانشناسی، فعالیت های پرورشی و غیره نیز به تفضیل بیان شده است.
 
خرید آنلاین