نام کتاب: خود آموز ICDL پیشرفته 2
مولفان: اسماعیل محمدرضائی و ابراهیم محمدرضائی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-90540-2-2
ویراستار: فائزه سادات مالكي
تعداد صفحات: 90000
قیمت: 90000  ريال
توضیحات: Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft PowerPoint
 
خرید آنلاین