نام کتاب: زوج درمانی به شیوه شناختی رفتاری ( راهنمای زوجین)
مولفان: دکتر محمد حاتمی - مریم امید بیگی
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-27-6
ویراستار: دکتر کامران شفیعی
تعداد صفحات: 178
قیمت: 100000  ريال
توضیحات: زوج درمانی به شیوه شناختی – رفتاری از جمله رویکردهای درمانی موثر در کار با زوجین متعارض است که در سالهای اخیر مورد توجه درمانگران قرار گرفته است. بسیاری از تعارضات زوجی در نتیجه خطاهای شناختی، افکار خودآیند منفی و سایر ابعاد ناسازگار شناختی رخ می دهد. در این کتاب سعی شده یک راهنمای گام به گام برای متخصصین طراحی شود تا بتوانند با اجرای مراحل درمانی توصیف شده به زوج درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری مبادرت کرده و گامی در جهت کاهش تعارضات زوجی بردارند.
 
خرید آنلاین