نام کتاب: رسانه شناسی
مولفان: بی‌بی‌سادات میراسماعیلی، فائزه‌سادات مالکی، مجید باروت‌کوب‌زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-22-1
ویراستار:
تعداد صفحات: ۱۹۰
قیمت: 100000  ريال
توضیحات: این کتاب داراي چهارفصل ميباشد:در فصل اول، به تعریف وسایل ارتباطي، سير تحول وسایل ارتباطي، وظایف اجتماعي وسایل ارتباط جمعي و ویژگي هاي وسایل ارتباطي، و در فصل دوم به بررسي انواع مدل هاي ارتباطي پرداخته ایم. و در فصل سوم به بررسي انواع رسانه ها، و در فصل چهارم به بررسي نقش رسانه ها در فضاي جریان هاي سياسي پرداخته شده است.
 
خرید آنلاین